Zmarł Nasz czcigodny Ksiądz Prałat Stanisław Kukla

Ks. Stanisław Kukla urodził się 8 kwietnia 1929 r. w Starych Żukowicach koło Tarnowa. W 1950 r. ukończył szkołę średnią, zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu sześcioletnich studiów filozoficzno – teologicznych, 29 czerwca 1955 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Po święceniach został posłany do parafii w Domosławicach, gdzie przez cztery lata posługiwał jako wikariusz. Potem przez cztery lata pracował w Siedlcach i przez osiem lat jako wikariusz w Podolu.

30 stycznia 1971 roku ksiądz biskup mianował go proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu. Urząd ten pełnił do 8 sierpnia 1999 roku, a następnie pozostał w tejże parafii jako rezydent. Większość swojego życia, bo aż 59 lat, spędził w Podolu w gminie Gródek nad Dunajcem.

Za gorliwie pełnioną posługę kapłańską, w roku 1968 otrzymał diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1979 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W sierpniu 2014 roku został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Wojniczu, a w listopadzie 2014 roku Kanonika Gremialnego Seniora tejże Kapituły. Ksiądz prałat Stanisław Kukla w 2014 roku otrzymał również zaszczytny tytuł „Sądeczanina Roku 2014”.

Ci, którzy go znali, mówili o nim, że był człowiekiem bardzo skromnym. Był świetnym organizatorem i budowniczym obiektów sakralnych oraz ich konserwatorem. Był oddany parafii i potrzebującym. Każdemu człowiekowi służył pomocą o każdej porze dnia i nocy. Staraniami księdza prałata powstała parafia w Gródku nad Dunajcem. W latach osiemdziesiątych XX wieku wybudował nową plebanię przy parafii w Podolu-Górowej oraz poszerzył i ogrodził teren cmentarza parafialnego. Wybudował także kaplicę cmentarną w tej miejscowości.

Czynił starania nie tylko o budowę nowych obiektów sakralnych. Miał także na uwadze stan lokalnych zabytków. Na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku, dokonał gruntownej konserwacji zewnętrznej zabytkowego kościoła w Podolu-Górowej. Świątynia (wcześniej prawdopodobnie kaplica dworska) pochodzi z XVI wieku i znajduje się na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce.

Jako emeryt ufundował sztandar dla Naszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej z którą parafia zawsze wzorowo współpracowała. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przez cały okres swojego kapłaństwa prowadził duże gospodarstwo rolne. Płodami rolnymi (mleko, ser, miód, płody rolne), które wyprodukował, dzielił się z najuboższymi parafianami. 

Ks. Stanisław Kukla zmarł 2 listopada w wieku 93 lat. 

źródło: /https://sadeczanin.info/wiadomosci/zmarl-ksiadz-pralat-stanislaw-kukla-przez-ponad-60-lat-poslugiwal-na-sadecczyznie