Pielgrzymka do Częstochowy na XXII zjazd Rodzin Szkół Jana Pawła II

6 października uczniowie klasy szóstej wraz z rodzinami, wzięli udział w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W tym roku hasłem przewodnim był Blask Prawdy. Uczniowie wraz z rodzinami i opiekunami przedstawili swoje prośby i podziękowania w kaplicy Cudownego Obrazu, a następnie uczestniczyli we mszy św. koncelebrowanej przez ks. bp. Marka Solarczyka.