Pielgrzymka na Jasną Górę

Pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa” Szkoły im. Jana Pawła II pielgrzymowały w dniach 10- 11 października b.r.  na Jasną Górę.

Z naszej szkoły wyruszyła pielgrzymka autokarowa, która liczyła 45 uczestników. Dnia 11 października uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem JE ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego i Duszpasterza naszej Rodziny Szkół ks. bp. Henryka Tomasika. W pielgrzymce  wzięli udział uczniowie klasy szóstej z opiekunami i rodzicami,  coroczni pielgrzymi, którzy towarzyszą nam od 18 lat, jak również Ci, którzy dołączyli do nas w tym roku.

Przybyliśmy do naszej Matki, aby jako Rodzina Szkół im. Jana Pawła II świętować 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz 40 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przed tonem Królowej Polski dziękowaliśmy Bogu za liczne błogosławieństwa oraz prosiliśmy Jasnogórską Matkę o opiekę w rozpoczętym nowym roku szkolnym dla całej naszej społeczności.