Podsumowanie akcji Góra grosza

Od 15 listopada do 15 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Góra grosza. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego.

Najwyższą kwotę zebrała klasa III – 84,30 zł, wypełnione puszki mieli też uczniowie klasy drugiej i czwartej.  Dziękujemy wszystkim zespołom, które dołączyły do akcji charytatywnej. Zebraną kwotę 237 złotych przekazaliśmy na rzecz Towarzystwa Nasz Dom.

Samorząd Uczniowski