Podsumowanie projektu Młodzi Architekci

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Projekcie Młodzi Architekci . Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwoju 2014- 2020 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie uczestniczyli uczniowie i rodzice. Projekt obejmował  trzy główne bloki tematyczne: Projektujemy, Budujemy, Wizualizujemy. Zajęcia w ramach projektu prowadzili pracownicy oraz studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.