PROJEKT „EKO – Młodzi Badacze na Sądecczyźnie”

Uczniowie klasy 5 i 6b w liczbie 15 przystąpili do Projektu   „EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie”. W ramach projektu szkoła otrzymała walizkę ekobadacza. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach terenowych w wymiarze 5 godzin, na których przeprowadzili badania wody potoku „Podolanka”. W ramach badań dokonali analizy wody pod względem obecności m.in. azotynów, azotanów, fosforanów. Wzięli również udział w wydarzeniu EKO – Event, które odbyło się 19 października b.r. przy Hotelu „Heron” i było podsumowaniem projektu.

Podczas trwania EKO – Event uczniowie brali udział w zajęciach praktycznych:

  1. ”Przyda się”- wykorzystanie surowców wtórnych.
  2. Zajęciach robienia wianków ekologicznych.
  3. „Jak ty możesz oszczędzać wodę”.

Grupa uczniów wzięła udział w Festiwalu biegowym, któremu towarzyszył  Pan Robert Korzeniowski.