Podsumowanie XIV Międzypowiatowego Konkurs Plastycznego pt. „Pejzaż sądecki-kolaż tradycji i współczesności”

W dniu 10.06.2024 roku miała miejsce uroczystość podsumowania XIV Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego  pt. „Pejzaż sądecki – kolaż tradycji i współczesności” pod patronatem: JM Rektora ANS w Nowym Sączu dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. ANS oraz Dyrektora Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu dr. Roberta Ślusarka.

 Konkurs organizowany jest przez Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Katedrę Edukacji artystycznej i sztuk wizualnych (kierunki artystyczno-projektowe) wraz z: Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu oraz naszą szkołę, która jest  partnerem konkursu od momentu jego powstania.

Podczas wernisażu wystawy pokonkursowej odbyło się wręczenie nagród osobom nagrodzonym i wyróżnionym. Wernisaż zgromadził licznych uczestników –  autorów prac, rodziców, nauczycieli, uczestników  Warsztatów Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu.

Oryginalne prace wykonane w różnych technikach autorstwa uczniów, a także młodzieży  o specjalnych potrzebach edukacyjnych można oglądać  na pięknej  wystawie w Galerii Paszyńskiej w Miasteczku Galicyjskim, oddziale Muzeum Ziemi Sądeckiej  w Nowym Sączu. Organizatorami i koordynatorami konkursu są: dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, mgr Agata Rolka. 

Laureaci konkursu:

I miejsce

Nikola Jaje – klasa I
Emilia Bielak -klasa II
Julia Pałka-klasa IV
Maria Wolak –Klasa VI

II miejsce
Zofia Marchacz –klasa II
Magdalena szczecina –klasa III
Lena Guśtak –klasa IV
Magdalena Bolechała –klasa V
Faustyna Kołodziej-klasa V
Hubert Michałek-klasa VII
Emilia Rolka -klasa VII

III miejsce

Jaje Nikola –klasa I
Tymoteusz Marchacz-klasa II
Barczyk Mikołaj-klasaIII
Justyna Michałek-klasa V
Kacper Krzyżak-klasa VII
Wiktoria Małek-klasa VIII