Warsztaty survivalowe

            11 czerwca uczniowie klasy VII i VIII wybrali się do Schroniska Dobrych Myśli na Jamną, gdzie uczestniczyli w warsztatach survivalowych organizowanych przez Fundację „W drodze do marzeń”. Celem wyjazdu było nauczenie młodzieży podstawowych umiejętności przetrwania w lesie oraz rozwijanie ich zdolności obserwacyjnych i orientacyjnych.

            Uczniowie uczyli się, jak rozpoznawać jadalne rośliny oraz bezpieczne techniki zbierania pożywienia. Instruktorzy omówili również niezbędne wyposażenie plecaka oraz techniki budowy schronienia. Jednym z punktów programu był spacer po lesie, podczas którego młodzież miała okazję zbierać grzyby, określać kierunki za pomocą kompasu oraz metodami naturalnymi.  Uczniowie uczyli się też różnych technik rozpalenia ogniska, począwszy od użycia krzesiwa, przez zapałki, aż po naturalne sposoby wykorzystujące dostępne w lesie materiały. Warsztaty zakończyły się wspólnym ogniskiem, podczas którego uczniowie mogli podzielić się swoimi wrażeniami i zdobytymi umiejętnościami.

            Wyjazd do Jamnej okazał się niezwykle cenną lekcją, rozwijającą samodzielność i umiejętności praktyczne młodzieży.