Program Stypendialny Horyzonty

SZ. P. Dyrektor SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W PODOLU-GÓROWEJ

Zwracam się z prośbą o upowszechnienie wśród nauczycieli i
nauczycielek, uczniów i uczennic klas 8 oraz ich rodziców informacji
na temat możliwości ubiegania się o stypendium naukowo-socjalne
Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków na naukę w wybranych liceach
i technikach w Polsce. Wierzymy, że informacja o naszym Programie
Stypendialnym Horyzonty będzie interesująca dla uczniów, którzy
dzięki naszemu wsparciu będą mogli dalej rozwijać swój potencjał.

Szukamy ciekawych świata młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać i
uczyć w wybranych, dobrych szkołach w dużych miastach w Polsce, a bez
wsparcia finansowego nie będą mogli tego zrobić. Nasze stypendium
POKRYWA KOSZTY ZAMIESZKANIA W BURSIE, WYŻYWIENIA, WYCIECZEK SZKOLNYCH
ORAZ BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI W SZKOLE
ŚREDNIEJ. Dla stypendystów organizujemy i finansujemy WYJAZDY NA
WAKACJE, FERIE, jak również NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH I EGZAMINY NA
CERTYFIKATY JĘZYKOWE. Oferujemy wsparcie w rozwoju indywidualnych
zainteresowań. Jednocześnie dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy
czasem przeznaczonym na naukę a życiem poza szkołą. Pomagamy
otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażujemy w projekty
obywatelskie i społeczne.

Nasze zaproszenie kierujemy DO UCZNIÓW KLAS 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a
DOCHÓD W ICH RODZINACH NIE PRZEKRACZA 1200 ZŁOTYCH NETTO NA OSOBĘ.
Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w
nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19
liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.

Do listu dołączamy krótką informację o stypendium Horyzonty z
prośbą o przekazanie nauczycielom i nauczycielkom, uczniom i
uczennicom klas 8., ich rodzicom, jak również – jeśli to możliwe – o
jej umieszczenie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
szkoły. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu.

Z wyrazami szacunku Łukasz Krzemiński

ulotka horyzonty