Jałmużna wielkopostna 17 luty – 31 marca 2021 roku

W tym roku razem z Rodziną Szkół Jana Pawła II w okresie Wielkiego Postu, będziemy kwestowali na rzecz dzieci uczących się w szkole noszącej imię Jana Pawła II w Welou w Togo. Pieniądze zebrane w ramach wielkopostnej kwesty zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci oraz na fundusz stypendialny umożliwiający uzdolnionym i ambitnym uczniom kontynuowanie nauki w lepszych, katolickich szkołach w mieście.

W salach lekcyjnych oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III znajdują się skarbonki do których można wrzucić swoje ofiary.
Skarbonka znajduje się również w holu na parterze (na stoliku przy którym osoby wchodzące do szkoły wpisują się do rejestru wejść).

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich, aby w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu pomyśleli o potrzebujących.