Wnioski i oświadczenia do rekrutacji

Szanowni Państwo,
od dnia 22 lutego 2021r. do dnia 5 marca 2021r. w sekretariacie szkoły przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego mogą składać rodzice dzieci, które w bieżącym roku szkolnym nie uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. Wnioski do klasy pierwszej składają rodzice uczniów spoza naszego obwodu, dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia (termin składania zgłoszeń minął w dniu 14 lutego 2021r.).

oświadczenie do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

wniosek do oddziału przedszkolnego

wniosek do klasy pierwszej SP

potwierdzenie woli

oświadczenia do klasy pierwszej SP

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o samotnym wychowywaniu