Święto Chrztu Polski

            W 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości.

            Z tej okazji uczniowie kl. 7 wraz z wychowawczynią przygotowali apel. Poprzez krótkie przedstawienie wzbogacone o rekwizyty przypomnieli zebranym, jak doniosłe znaczenie  miało to wydarzenie. Począwszy od chrztu Mieszka, polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej.