Życzenia Świąteczne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość….

Anna Firlej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

oraz Samorząd Uczniowski