VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe

1 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”.  Cel konkursu to:

  • popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej,
  • doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918 – 1989),
  • kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego,
  • rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

Szkoła podstawowa klasy IV-VI:  Julia Marchacz, Natalia Konieczna, Justyna Oszczepalska, Maja Bodziony, Ewelina Brzózka, Filip Koterla, Konrad Waściszakowski, Agnieszka Trojanowska, Michał Koterla, Antonina Marchacz, Wiktoria Hajduk, Konrad Matusik.

Szkoła podstawowa klasy VII-VIII: Arkadiusz Śmiertka, Hanna Bodziony, Aleksandra Kołodziej, Renata Groń, Gabriela Pociecha, Anna Trojanowska, Nicola Hajduk, Łucja Karbownik.

Najwyższe wyniki w kategorii uczniów klas młodszych: Julia Marchacz 79%.

Najwyższe wyniki w kategorii uczniów klas starszych: Arkadiusz Śmiertka 86,5%,            Hanna Bodziony 81,5%.