Wycieczka do malarza z Męciny

W czwartek 6 czerwca 2019 roku członkowie Klubu Małego Artysty z klasy IIIb
odwiedzili artystę malarza w Jego pracowni w Męcinie.
Zygmunt Kłosowski to wnuk Karola Kłosowskiego, wybitnego artysty
malarza i pedagoga, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i
w Wiedniu. Syn utalentowanego malarza Bronisława.
Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje, talent oraz
temperament i poczucie humoru znajdują odbicie w zainteresowaniach
pana Zygmunta. Maluje głównie pejzaże i martwą naturę, rzeźbi i
kolekcjonuje stare druki i inne relikty przeszłości.
Uczniowie poznali wspaniałego artystę, posłuchali bardzo ciekawych
opowieści i zobaczyli unikatowe pamiątki sprzed kilku wieków. Kupione
przez dzieci obrazy olejne będą wspaniałą pamiątką i motywacją do
własnej twórczości artystycznej.