Wycieczka interdyscyplinarna do Bóbrki i Trzcinicy

23 maja 2024r. uczniowie klas 4-8 uczestniczyli wycieczce do Bóbrki i Trzcinicy. Wycieczka miała charakter  interdyscyplinarny, zwierała wiadomości z trzech dziedzin: historii, techniki i geografii.

Pierwszym przystankiem wycieczki była najstarsza na świecie (działająca od 1854r.) kopalnia ropy naftowej w Bóbrce założona przez Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassę. Uczestnicy wycieczki zapoznali się  z teoriami powstania ropy naftowej oraz położenia złóż kopalin w Polsce.Zwiedzali najstarszą część kopalni: obelisk, kopankę „Franek”, kopankę „Janina”, wiertnicę ręczną, wiertnicę kanadyjską z lokomobilą. Obejrzeli ekspozycję w tzw. Domu Łukasiewicza (wystawę multimedialną i geologiczną, lampy naftowe, gabinet Ignacego Łukasiewicza). Multimedia i hologramy przeniosły zwiedzający do epoki pionierów przemysłu naftowego i pomogły poznać meandry pracy nad destylacją ropy naftowej.  Uczniowie zwiedzali XIX-wieczne budynki warsztatu i kuźni. Na zakończenie czekała na zwiedzających multimedialna sala gazownicza, a w jej podziemiach poznali sposoby poszukiwania, wydobycia i dystrybucji „błękitnego paliwa”- gazu ziemnego.

Drugim przystankiem była Karpacka Troja w Trzcinicy. Uczestnicy poznali historię pradziejów Europy Środkowo – Wschodniej. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Słowiańskim ornamentem zdobione” oraz w warsztatach ceramicznych. Celem warsztatów było zapoznanie z historią wytwórczości ceramicznej, zaznajomienie uczestników z podstawowymi technikami lepienia i zdobienia ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki wytwarzanej  przez grupę pleszowską kultury mierzanowickiej, ludność kultury Otomani-Füzesabony oraz Słowian. Wytworzone naczynia i formy ceramiczne uczniowie zabierali do domu.