Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej zajęcia w szkole zostają zawieszone od dnia 12 marca
2020r. do dnia 25 marca 2020r. W dniach 12 i 13 marca szkoła zapewnia
zajęcia opiekuńcze. W tych dniach nie odbywają się zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze. Poniżej komunikat MEN – proszę o zapoznanie się z nim.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Proszę na bieżąco śledzić ogłoszenia na dzienniku elektronicznym oraz na
szkolnej stronie internetowej.
Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie nauczyciele mogą w tym okresie  przesyłać uczniom informacje i materiały do samodzielnej pracy.