Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szanowni Państwo, w zakładce dokumenty umieszczone zostało Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i załącznikiem.