XXII gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 12 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej w Podolu – Górowej odbyły się eliminacje gminne XXII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja sędziowska w składzie:

Przewodniczący Komisji – Barbara Obłończyk

Członek Komisji – Bożena Ziobrowska

Członek Komisji – Jadwiga Rosiek

Członek Komisji – Marta Łatka

Członek Komisji – asp. Szt. Jan Nowak

W Turnieju wzięło udział:

  • w kategorii szkoła podstawowa gr. I – 8 uczestników z 2 szkół z terenu Gminy Gródek n/D,
  • w kategorii szkoła podstawowa gr. II – 9 uczestników z 3 szkół z terenu Gminy Gródek n/D.

Pełną listę uczestników w poszczególnych kategoriach wraz z uzyskaną liczbą punktów zawiera zestawienie zbiorcze wyników eliminacji stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

W kategorii szkoła podstawowa gr. I zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej która zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.

W skład drużyny wchodzą:

  1. Jan Nędza
  2. Jan Turkosz
  3. Milena Pancerz
  4. Faustyna Kołodziej

W kategorii szkoła podstawowa gr. II zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej która zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.

W skład drużyny wchodzą:

  1. Natalia Ziobrowska
  2. Radosław Koterla
  3. Olaf Nędza

Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody, które sfinansował Gminny Ośrodek Kultury oraz MORD w Nowym Sączu.